Aikikai Foundation | Home > About Aikikai > International Seminars

Hombu Shihan and/or Shidoin's Schedule to Travel Abroad

Please be sure to check with the local organizations or Aikikai for possible schedule changes.

  2016 Country (City) / Organizer (Contact) Hombu Instructor
Jun. 18 - 24 Canada (Kelowna) / CAF Hayato Osawa
Jun. 19 - 24 USA (Kenosha) / MAF Shoji Seki
Jun. 24 - 26 Russia (St. Petersburg) / AAAC Shigeru Sugawara
Jun. 24 - 26 Poland ( ) / PAA Takeshi Kanazawa
Jul. 02 - 05 Italy (Laces) / Aikikai Milano Hayato Osawa
Jul. 07 - 10 Slovakia (Žilina) / SSPA Seishiro Endo
Jul. 08 - 10 Russia (Krasnodor) / Ooshinkan Takanori Kuribayashi
Jul. 23 - 28 Netherlands (Rotterdam) / CABN Teiju Sasaki
Jul. 29 - 31 Lebanon ( ) / LAF Hiroyuki Sakurai
Jul. 29 - Aug. 01 Indonesia (Bali) / Bali Aikikai Shoji Seki
Jul. 30 - 31 Indonesia (Jakarta) / IAI Makoto Ito
Aug. 13 - 19 France (Nice ) / Shoyukan Shoji Seki
Aug. 13 - 19 Belgium ( ) / AFA Tsuruzo Miyamoto
Aug. 13 - 20 U.K. (Newport ) / UKA Eiji Katsurada
Aug. 21 - 26 U.K. (Chester ) / BAF Yukimitsu Kobayashi
Aug. 26 - 28 Russia (Tyumen) / AFTR Shigeru Sugawara
Sep. 02 - 04 Norway (Oslo) / Oslo Aikido Club Takanori Kuribayashi
Sep. 02 - 04 Russia (Moscow) / Aikido Toryumonkai Russia Takeshi Kanazawa
Sep. 02 - 04 New Zealand (Christchurch) / ASC Hiroshi Fujimaki
Sep. 09 - 12 Bulgaria (Sliven) / Shiyukan Hiroyuki Sakurai
Oct. 07 - 09 Russia (Moscow) / CRAG Hayato Osawa
Oct. 07 - 09 USA (Atlanta) / AWA Eiji Katsurada
Oct. 08 - 09 Poland (Olsztyn) / AAI - Polska Aikido Hiroyuki Sakurai
Oct. 14 - 16 Romania (Bucharest) / Aikikai Romania Yukimitsu Kobayashi
Oct. 15 - 16 Hong Kong / HAKK Dojo-cho
Oct. 20 - 23 Lithuania (Vilnius) / LAAF Shigeru Sugawara
Oct. 20 - 23 Indonesia (Sumbawa, Jakarta) / Yayasan Hiroshi Fujimaki
Oct. 21 - 23 Spain (Canary Islands) / CAA Yoshinobu Irie
Oct. 28 - 29 Bulgaria ( ) / NAU Yukimitsu Kobayashi
Oct. 28 - 30 Canada (Montreal) / CAF Hayato Osawa
Oct. 28 - 30 Russia (Moscow region) / AAFR Makoto Ito
Nov. 04 - 06
    Sweden (Stockholm) / SAF

Dojo-cho,

Masaya Tokuda

Nov. 04 - 06
    Azerbaijan (Baku) / AAACPU
Takanori Kuribayashi
Nov. 18 - 20 UAE (Dubai) / DAAA Makoto Ito
Nov. 18 - 20 Moldova (Chisinau) / AAoRM Hiroyuki Sakurai
Nov. 18 - 20 India (Mumbai) / AAF of India Hiroshi Fujimaki
Nov. 25 - 27 Greece (Athen) / Aikido of Athens Yukimitsu Kobayashi
Nov. 25 - 27 France (Martigues,Mougins) Monaco/MAD,MAD,ASM Takanori Kuribayashi
Dec. 02 - 04 Finland (Helsinki) / Finland Aikikai Yuji Oyama
Dec. 04 - 06 Serbia (Belgrade) / AUS Hiroyuki Sakurai
Dec. 10 - 11 Poland (Warsaw) / Polish Recognized Orgs.

Dojo-cho,

Masaya Tokuda

Dec. 15 - 18 UAE (Dubai) / UAE Aikikai Yukimitsu Kobayashi
Dec. 16 - 18 Russia (Moscow) / RAF Teiju Sasaki
 
  • Foreign
  • 合気会茨城支部道場

Aikikai Foundation, Aikido World Headquarters

17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0056 Japan

Search location on Google Maps

TEL : 03-3203-9236
FAX : 03-3204-8145
Email : aikido@aikikai.or.jp

ページの先頭